दासबोधावरील लेख
 
श्री समर्थ रामदास स्वामी यांचा दासबोध परिचय - सौ. सुवर्णाताई लेले